• Obilježen 25.11. Međ. dan borbe protiv nasilja nad ženama
  • Uspješno održana humanitarna akcija “Kućica dobrote” na tržnici Kontroba
  • Dolazak karavane motociklista „Prevlaka-Vukovar“ 16.11. 2017. u Sisak
  • Karavana motociklista “Prevlaka – Vukovar” u Sisku 16.11.2017.
  • Obilježen Svjetski dan šećerne bolesti na Gradskoj tržnici Sisak
  • Goranovci predstavili svoj slavljenički koncert u ozračju Martinja