Poslovni prostori – lokali na tržnicama kojima upravlja društvo Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. dodjeljuju se putem javnih natječaja, koji se objavljuju u javnim glasilima (najčešće Večernji list).

Natjecatelj koji želi sudjelovati u javnom natječaju, predaje Ponudu prema svim uvjetima određenim u raspisanom natječaju. U slučaju da ponuditelj ne ispunjava sve uvjete iz natječaja, ponuda istog se ne prihvaća.

Za prodajna mjesta tipa tržna klupa, štand, vitrina, štand zatvorenog tipa objavljuje se interni natječaj na oglasnoj ploči odnosno internetskom portalu Gradske tržnice Sisak. Prodajna mjesta se dodjeljuju prema uvjetima natječaja najpovoljnijem ponuđaču. Za zakup prostora za različite automate i slično trebate se javiti voditelju naplate na  tržnici na kojoj se želi zakupiti mjesto.

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAMOLBU ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA
( KLUPA, ŠTAND, VITRINA, ŠTAND ZATVORENOG TIPA,  i dr.)

za tvrtke (sve preslike) :

 • Izvadak iz sudskog registra (novijeg datuma)
 • Potvrdu osobnog identifikacijskog broja (OIB) za tvrtku
 • Matični broj poslovnog subjekta izdan od Zavoda za statistiku
 • Broj žiro računa otvoren kod poslovne banke
 • Osobna iskaznica direktora tvrtke

za obrtnike (sve preslike):

 • Rješenje o obrtu (iz Ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo)
 • Potvrdu osobnog identifikacijskog broja (OIB) za vlasnika obrta
 • Broj žiro računa otvoren kod poslovne banke
 • Osobna iskaznica vlasnika obrta

za nositelje Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (preslike):

 • Rješenje Ureda državne uprave – Službe za gospodarstvo o upisu seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, Zagrebačke ili druge županije
 • OIB nositelja gospodarstva
 • Broj žiro računa otvoren kod poslovne banke ili broj tekućeg računa nositelja seljačkog ili obiteljskog gospodarstva
 • Osobna iskaznica vlasnika gospodarstva

za prodaju sira, vrhnja i drugih različitih vrsta sireva (sve preslike)

 • Rješenje ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja da  prostor u kojem se redovito priprema hrana životinjskog podrijetla – svježi sir i vrhnje i druge vrste sireva, radi stavljanja na tržište, upisuje u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
 • Osobna iskaznica vlasnika objekta