Katalog informacija

 1. UVODNE NAPOMENE

Temeljem Zakona o pravu napristup informacijama, članak 4. stavak 2 ( Narodne novine br: 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) ovaj Katalog sadrži informacije koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Gradska tržnica Sisak d.o.o.
Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.
GRADSKA TRŽNICA SISAK d.o.o. omogućava pristup informacijama:
1. Putem službene WEB stranice
2. Neposrednim pružanjem informacija temeljem usmenog ili pismenog zahtjeva
3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
4. Dostavljanje pisane informacije ili preslike dokumenata podnositelju zahtjeva

 1. OSNOVNI PODATCI O GRADSKOJ TRŽNICI SISAK d.o.o.

Trgovačko društvo djeluje pod nazivom:
GRADSKA TRŽNICA SISAK društvo s ograničenom odgovornošću,
Zausluge tržnice na malo
Skraćeni naziv Trgovačkog društva:
Gradska tržnica Sisak d.o.o.
Sjedište trgovačkog društva
Sisak, Trg Josipa Mađerića 1
Organizacija rada u društvu Gradska tržnica Sisak d.o.o. odvija se na dvije lokacije i to:
1. Tržnica Kontroba, Trg Josipa Mađerića 1, Sisak
2. Tržnica Caprag, H.N. Preporoda BB, Sisak

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Gradska tržnica Sisak d.o.o. i to kako slijedi:
a) Pregled informacija
b) Opis sadržaja informacija
c) Namjena informacija
d) Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
e) Pregled informacija

 1. a) Gradska tržnica Sisak d.o.o. posjeduje, raspolaže i nadzire informacije o:
  – Ustroju i nadležnosti Gradske tržnice Sisak d.o.o.
  – Radnicima
  – Aktima Gradske tržnice Sisak d.o.o.
 2. b) Opis sadržaja informacija
  – Ustroji nadležnost Gradske tržnice Sisak d.o.o. – opis djelokruga rada
  – Radnici: – osnovni podaci o radnicima, kontakti, zvanjai sl.
  – Akti Gradske tržnice Sisak d.o.o. – Izjava o usklađivanju društva Gradska tržnica Sisak d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima, Tržni red, Pravilnici, Odluke i sl.
 3. c) Namjena informacije
  Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.
 4. d) Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
  Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama. Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj tržnici Sisak d.o.o.
  Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnose se na adresu:
  GRADSKA TRŽNICA SISAK d.o.o.
  za usluge tržnice na malo
  Trg Josipa Mađerića 1
  44000 Sisak

ili putem elektronske pošte; trznica@trznica-sisak.hr
ili putem faxa na broj: 044-547-051

Usmeno postavljeni zahtjev primat će službenik za informiranje svakim radnim danom od 13,00do 15,00 sati u prostorijama Gradske tržnice Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, Sisak.
Usmeni zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj: 044-544-233.
Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji
Izradom preslika dokumenata, svaka stranica naplaćivati će se po 1,00 kunu, a uvidom u dokumente koji su arhivirani i datiraju iz 2000.-e godine i ranije, naplaćivati će se naknada u iznosu od 50,00 kuna.

Naknada će se uplaćivati na blagajni Gradske tržnice Sisak d.o.o. ili na IBAN HR80240700001188005337 po ispostavljenom računu.
Odgovor na pismeni ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Gradska tržnica Sisak d.o.o. će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Službenik za informiranje u Gradskoj tržnici Sisak d.o.o. kao tijelu javne vlasti je:
MARICA ŠIMANOVIĆ
Tel: 044/ 544-230
marica@trznica-sisak.hr

DIREKTORICA
Dina Kurjak Vanić, dipl. oec.