Katalog informacija

 1. UVODNE NAPOMENE

Temeljem Zakona o pravu napristup informacijama, članak 4. stavak 2 ( Narodne novine br: 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) ovaj Katalog sadrži informacije koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.
GRADSKA TRŽNICA SISAK – Centar dijeljenih usluga d.o.o. omogućava pristup informacijama:
1. Putem službene WEB stranice
2. Neposrednim pružanjem informacija temeljem usmenog ili pismenog zahtjeva
3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
4. Dostavljanje pisane informacije ili preslike dokumenata podnositelju zahtjeva

 1. OSNOVNI PODATCI O GRADSKOJ TRŽNICI SISAK d.o.o.

Trgovačko društvo djeluje pod nazivom:
GRADSKA TRŽNICA SISAK – CENTAR DIJELJENIH USLUGA društvo s ograničenom odgovornošću,
Zausluge tržnice na malo
Skraćeni naziv Trgovačkog društva:
Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
Sjedište trgovačkog društva
Sisak, Trg Josipa Mađerića 1
Organizacija rada u društvu Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. odvija se na dvije lokacije i to:
1. Tržnica Kontroba, Trg Josipa Mađerića 1, Sisak
2. Tržnica Caprag, H.N. Preporoda BB, Sisak

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. i to kako slijedi:
a) Pregled informacija
b) Opis sadržaja informacija
c) Namjena informacija
d) Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
e) Pregled informacija

 1. a) Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. posjeduje, raspolaže i nadzire informacije o:
  – Ustroju i nadležnosti Gradske tržnice Sisak d.o.o.
  – Radnicima
  – Aktima Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
 2. b) Opis sadržaja informacija
  – Ustroji nadležnost Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. – opis djelokruga rada
  – Radnici: – osnovni podaci o radnicima, kontakti, zvanjai sl.
  – Akti Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. – Izjava o usklađivanju društva Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima, Tržni red, Pravilnici, Odluke i sl.
 3. c) Namjena informacije
  Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.
 4. d) Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
  Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama. Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj tržnici Sisak d.o.o.
  Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnose se na adresu:
  GRADSKA TRŽNICA SISAK – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
  za usluge tržnice na malo
  Trg Josipa Mađerića 1
  44000 Sisak

ili putem elektronske pošte; trznica@trznica-sisak.hr
ili putem faxa na broj: 044-547-051

Usmeno postavljeni zahtjev primat će službenik za informiranje svakim radnim danom od 13,00do 15,00 sati u prostorijama Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, Sisak.
Usmeni zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj: 044-544-233.
Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji
Izradom preslika dokumenata, svaka stranica naplaćivati će se po 1,00 kunu, a uvidom u dokumente koji su arhivirani i datiraju iz 2000.-e godine i ranije, naplaćivati će se naknada u iznosu od 50,00 kuna.

Naknada će se uplaćivati na blagajni Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. ili na IBAN HR80240700001188005337 po ispostavljenom računu.
Odgovor na pismeni ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Službenik za informiranje u Gradskoj tržnici Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. kao tijelu javne vlasti je:
MARICA ŠIMANOVIĆ
Tel: 044/ 544-230
marica@trznica-sisak.hr

DIREKTORICA
Dina Kurjak Vanić, dipl. oec.