Javno  poduzeće Gradska tržnica Sisak, Sisak  osnovano  je 20.04.1989 godine radi upravljanja djelatnostima Gradske tržnice. Poduzeće je počelo sa radom nakon izgradanje nove tržnice na lokaciji Kontroba, koja je građena u sklopu Programa 91. Navedenim programom je zapravo izmještena stara tržnica koja se nalazila uz Kupu između tadašnjeg Doma armije i Malog Kaptola, na novu lokaciju. Nositelj izgradnje  bio je Komunalac Sisak. Odlukom Gradskog vijeća od 29. studenog 1995 godine, utvrđeno je da je jedini osnivač i vlasnik poduzeća Grad Sisak. Tržnica u Capragu je izgrađena i otvorena 1990 godine.

Organizacija  poduzeća je usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima i isto posluje pod tvrtkom Gradska tržnica Sisak društvo  s ograničenom odgovornošću, za usluge tržnice  na malo, Sisak, Trg Josipa Mađerića 1.

2020. godine Društvo mijenja ima u Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. za usluge tržnice na malo.