Međunarodni tjedan (Dan) gluhih od 19. – 25. rujna tradicionalno Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Siska danas je obilježila na tržnici Kontroba. Ponovno su svojim optimizmom i srdačnošću oplemenili i uljepšali dan našim kupcima i posjetiteljima. Ove godine Međunarodni tjedan gluhih je prepun ključnih prekretnica od 65.- te godišnjice postojanja Svjetske federacije gluhih, 10. – te godišnjice usvajanja UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te nedavno usvojene Agende 2030, uz nove Ciljeve održivog razvoja.