Informacije i GDPR

Poslovni prostori – lokali na tržnicama kojima upravlja društvo Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. dodjeljuju se putem javnih natječaja, koji se objavljuju u javnim glasilima (najčešće Večernji list).

Natjecatelj koji želi sudjelovati u javnom natječaju, predaje Ponudu prema svim uvjetima određenim u raspisanom natječaju. U slučaju da ponuditelj ne ispunjava sve uvjete iz natječaja, ponuda istog se ne prihvaća.

Za prodajna mjesta tipa tržna klupa, štand, vitrina, štand zatvorenog tipa objavljuje se interni natječaj na oglasnoj ploči odnosno internetskom portalu Gradske tržnice Sisak. Prodajna mjesta se dodjeljuju prema uvjetima natječaja najpovoljnijem ponuđaču. Za zakup prostora za različite automate i slično trebate se javiti voditelju naplate na  tržnici na kojoj se želi zakupiti mjesto.

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAMOLBU ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA
( KLUPA, ŠTAND, VITRINA, ŠTAND ZATVORENOG TIPA,  i dr.)

za tvrtke (sve preslike) :

 • Izvadak iz sudskog registra (novijeg datuma)
 • Potvrdu osobnog identifikacijskog broja (OIB) za tvrtku
 • Matični broj poslovnog subjekta izdan od Zavoda za statistiku
 • Broj žiro računa otvoren kod poslovne banke
 • Osobna iskaznica direktora tvrtke

za obrtnike (sve preslike):

 • Rješenje o obrtu (iz Ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo)
 • Potvrdu osobnog identifikacijskog broja (OIB) za vlasnika obrta
 • Broj žiro računa otvoren kod poslovne banke
 • Osobna iskaznica vlasnika obrta

za nositelje Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (preslike):

 • Rješenje Ureda državne uprave – Službe za gospodarstvo o upisu seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, Zagrebačke ili druge županije
 • OIB nositelja gospodarstva
 • Broj žiro računa otvoren kod poslovne banke ili broj tekućeg računa nositelja seljačkog ili obiteljskog gospodarstva
 • Osobna iskaznica vlasnika gospodarstva

za prodaju sira, vrhnja i drugih različitih vrsta sireva (sve preslike)

 • Rješenje ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja da  prostor u kojem se redovito priprema hrana životinjskog podrijetla – svježi sir i vrhnje i druge vrste sireva, radi stavljanja na tržište, upisuje u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
 • Osobna iskaznica vlasnika objekta

I. UVODNE NAPOMENE

Temeljem Zakona o pravu napristup informacijama, članak 4. stavak 2 ( Narodne novine br: 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) ovaj Katalog sadrži informacije koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.
GRADSKA TRŽNICA SISAK – Centar dijeljenih usluga d.o.o. omogućava pristup informacijama:
1. Putem službene WEB stranice
2. Neposrednim pružanjem informacija temeljem usmenog ili pismenog zahtjeva
3. Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije
4. Dostavljanje pisane informacije ili preslike dokumenata podnositelju zahtjeva

II. OSNOVNI PODATCI O GRADSKOJ TRŽNICI SISAK d.o.o.

Trgovačko društvo djeluje pod nazivom:
GRADSKA TRŽNICA SISAK – CENTAR DIJELJENIH USLUGA društvo s ograničenom odgovornošću,
Zausluge tržnice na malo
Skraćeni naziv Trgovačkog društva:
Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
Sjedište trgovačkog društva
Sisak, Trg Josipa Mađerića 1
Organizacija rada u društvu Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. odvija se na dvije lokacije i to:
1. Tržnica Kontroba, Trg Josipa Mađerića 1, Sisak
2. Tržnica Caprag, H.N. Preporoda BB, Sisak

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. i to kako slijedi:
a) Pregled informacija
b) Opis sadržaja informacija
c) Namjena informacija
d) Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
e) Pregled informacija

 1. a) Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. posjeduje, raspolaže i nadzire informacije o:
  – Ustroju i nadležnosti Gradske tržnice Sisak d.o.o.
  – Radnicima
  – Aktima Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
 2. b) Opis sadržaja informacija
  – Ustroji nadležnost Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. – opis djelokruga rada
  – Radnici: – osnovni podaci o radnicima, kontakti, zvanjai sl.
  – Akti Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. – Izjava o usklađivanju društva Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima, Tržni red, Pravilnici, Odluke i sl.
 3. c) Namjena informacije
  Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.
 4. d) Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
  Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama. Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj tržnici Sisak d.o.o.
  Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnose se na adresu:
  GRADSKA TRŽNICA SISAK – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
  za usluge tržnice na malo
  Trg Josipa Mađerića 1
  44000 Sisak

ili putem elektronske pošte; trznica@trznica-sisak.hr
ili putem faxa na broj: 044-547-051

Usmeno postavljeni zahtjev primat će službenik za informiranje svakim radnim danom od 13,00do 15,00 sati u prostorijama Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, Sisak.
Usmeni zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj: 044-544-233.
Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji
Izradom preslika dokumenata, svaka stranica naplaćivati će se po 1,00 kunu, a uvidom u dokumente koji su arhivirani i datiraju iz 2000.-e godine i ranije, naplaćivati će se naknada u iznosu od 50,00 kuna.

Naknada će se uplaćivati na blagajni Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. ili na IBAN HR80240700001188005337 po ispostavljenom računu.
Odgovor na pismeni ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Službenik za informiranje u Gradskoj tržnici Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. kao tijelu javne vlasti je:
MARICA ŠIMANOVIĆ
Tel: 044/ 544-230
marica@trznica-sisak.hr

DIREKTORICA
Dina Kurjak Vanić, dipl. oec.

Uvjeti korištenja osobnih podataka

Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke ime, prezime, e-mail adresu i koristi ih za obradu vašeg komentara a e-mail adresu i za slanje povratnih informacija. Tvrtka Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. neće ovako prikupljene osobne podatke dostavljati drugim pravnim ili fizičkim osobama. Ukoliko imate primjedbu na korištenje vaših osobnih podataka ili želite da ih obrišemo možete uložiti prigovor ili zatražiti njihovo brisanje slanjem poruke na e-mail: prigovor@trznica-sisak.hr

Ova web stranica ne koristi ‘kolačiće’ (cookies).

Obavijest o fotografiranju

Fotografiranje u promotivne svrhe

U cilju prezentiranje svojih aktivnosti Gradska tržnica organizira snimanje aktivnosti na prostorima tržnice. Snimanje i/ili fotografiranje provodi ovlašteno osoblje tržnice.

Kako se fotografija smatra osobnim podatkom, Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. poštujući Uredbu (EU) 2016/678 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. (GDPR), obavještava posjetitelje će tako načinjene snimke, a u cilju promoviranja svog rada, Gradska tržnica Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o. objaviti na slijedećim mjestima

 • Na facebook profilu Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
 • Na web stranici Gradske tržnice Sisak – Centar dijeljenih usluga d.o.o.
 • U svim medijima
 • Dostavljati Turističkoj zajednici koja ih koristi u promotivne svrhe

te ih na drugi način i u druge svrhe neće koristiti.

Snimke neće biti personalizirane niti će itko od prisutnih na tim snimkama biti posebno istaknut.

Svojim dolaskom na tržnicu posjetitelji daju privolu da se slike na kojima se nalaze koriste za gore opisanu namjenu.

Ukoliko posjetitelj ne želi biti na fotografiji ima pravo u svakom trenutku zatražiti da ga se ne snima odnosno da se snimanje nastavi nakon što napusti mjesto snimanja.

Svaki posjetitelj tržnice, kada utvrdi da se nalazi na nekoj fotografiji, u svakom trenutku može zatražiti uvid u podatke te, ukoliko ima primjedbe na točnost ili na korištenje svojih osobnih podataka, može uložiti prigovor ili zatražiti njihovo brisanje pisanim putem na adresu (navesti točnu adresu) ili slanjem poruke na e-mail prigovor@trznica-sisak.hr .

Natječaji i natječajna dokumentacija

Natječaji i natječajna dokumentacija