• Goranovci predstavili svoj slavljenički koncert u ozračju Martinja