• Uspješno održana humanitarna akcija “Kućica dobrote” na tržnici Kontroba