• Sijanje božićne pšenice s djecom DV Sisak Stari na tržnici Kontroba