• Postavljene božićne jaslice na Gradskoj tržnici Sisak