Obavijest poljoprivrednicima

 

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju „Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Akcija će se održati prema slijedećem rasporedu:

 

  • Velika Ludina – 11.07.2018., 08.00 – 11.00 (Abundan d.o.o. – Sv.Mihovila 19)
  • Kutina – 13.07.2018., 08.00 – 10.00 (Kod Društvenog doma – Radićeva ulica)
  • Lipovljani – 13.07.2018., 11.00 – 13.00 (Kod Veterinarske ambulante – Sajmišna ulica)
  • Glina – 16.07.2018., 08.00 – 11.00 (Komunalac Glina d.o.o. – Jukinačka 104)
  • Sisak – 16.07.2018., 12.30 – 16.00 (PZ Prvča – Barice Rapić 1a)
  • Popovača – 07.2018., 08.00 – 11.00 (Sajmište – Moslavačka bb)
  • Sunja – 30.07.2018., 08.00 – 11.00 (Stočni sajam – Sajmište bb)

 

Akcijom „Prateći list“ osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki, koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

 

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na gore navedenim punktovima takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način.

 

Mole se poljoprivrednici koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, e-mail: ciak@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

 

 

 

                                                                       Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba