Na Gradskoj tržnici Sisak u srpanjskoj ponudi se mogu naći  pušleki  cinija iz vrta naše kumice Jane Borošić.  Cinije su starinsko ljetno cvijeće koje ovih dana vrlo rado kupuje i koje krasi domove naših Siščanki.  Tako se  kupujući na tržnici vratimo u dane našeg djetinjstva, a i najmlađe učimo cijeniti cvijeće koje se uzgajalo davno prije. U tu kategoriju možemo ubrojiti: cinije, „ lijepe dečke „ lijepe kate“, nevene,  ivančice te razno suho cvijeće.  Šeboj  vrlo rijetko možemo vidjeti  u  cvjetnjacima ispred naših kuća to samo dokazuje da moramo njegovati cvijeće naših baka. Ukoliko želimo ići u korak s njegovanjem starinskih cvjetnjaka moramo pažljivo sakupiti sjeme, te ga na proljeće posijati i tako ispočetka veseliti se životnom ciklusu starinskog cvijeća.