Najfinije jagode potražite kod naših OPG-ovaca na Gradskoj tržnici Sisak.