• Dan državnosti
  • Podjela certifikata “Proizvodi hrvatskog seljaka”
  • Dvadeset treći dan obilaska OPG-a
  • Svečana podjela certifikata
  • Dvadeset drugi dan obilaska OPG-a
  • Dvadeset prvi dan obilaska OPG-a