Zlatna žutica vinove loze (Flavescens doree) karantenska je bolest koju uzrokuje fitoplazma Candidatus Phytoplazma vitis. Spada među najopasnije bolesti vinove loze u Europi.
U vinogradima u kojima se pojavi, bolest se brzo širi vektorom, američkim cvrčkom (Scaphoideus titanus Ball) te, ukoliko se na vrijeme ne poduzmu odgovarajuće mjere, ubrzo poprima razmjere epidemije uzrokujući velike gospodarske štete koje se očituju u gubitku uroda i propadanju zaraženih trsova.

Zbog intenzivnog širenja zlatne žutice i trajnih gubitaka svakog zaraženog trsa Ministarstvo poljoprivrede propisalo je Naredbu o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018, izmjena i dopuna 63/2019).
Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je i Akcijski plan za suzbijanje i sprečavanje širenja zlatne žutice vinove loze – Flavescense doree (FD) za 2017. godinu koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva (http://www.mps.hr/datastore/filestore/18/Akcijski_plan_za_suzbijanje_i_sprjecavanje_sirenja_zlatne_zutice_vinove_loze.pdf) ili preuzmite dokument:

ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE