Javna nabava/Donacije i sponzorstva

Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – presuda Ustavnog suda Republike Hrvatske ) Gradska tržnica Sisak d.o.o., kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja i s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi (2021)

Registar ugovora o javnoj nabavi (2020)

Registar ugovora o javnoj nabavi (2019.)

Registar ugovora o javnoj nabavi (2018.)

kopija-registar-ugovora-o-javnoj-nabavi

Godišnji plan i program i financijski plan za 2023.godinu

Plan nabave za 2023.godinu


IZVJEŠĆE O RADU – 1.1.-31.12.2021.

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – 1.1.-31.12.2021.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU


I izmjene i dopune Plana nabave za 2022.g.

Plan nabave za 2022. godinu

Godišnji plan i program i financijski plan za 2022. godinu


I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2021

GFI ZA 2020.G SA BILJEŠKAMA

IZVJEŠĆE O RADU 2020.G

Izvršenje financijskog plana za 2020.g.

Strateški plan 2021-2023

Godišnji plan i program i financijski plan za 2021

PLAN NABAVE ZA 2021.g


Izvješće o radu 2019

Izvršenje financijskog plana za 2019.g.

GFI za 2019 sa bilješkama

I izmjene i dopune Plana nabave za 2020

Godišnji plan i program i financijski plan za 2020.

PLAN NABAVE 2020


GODIŠNJI PLAN I PROGRAM I FINANCIJSKI PLAN ZA 2019

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA (2018.g.)

Izvješće o radu 2018

GFI ZA 2018.

BILJEŠKE UZ GFI

III Izmjene i dopune Plan nabave za 2019

II Izmjene i dopune Plan nabave za 2019

I Izmjene i dopune Plan nabave za 2019

Godisnje_izvjesce_ZPPI_2018

Plan nabave za 2019

STRATEŠKI PLAN 2018-2020

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2017.G

Godisnje_izvjesce

II izmjene i dopune Plana nabave za 2018

I izmjene i dopune – Plana nabave za 2018. godina

Plan nabave 2018

V IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017.G

IV. izmjene i dopune – Plan nabave 2017

III. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

ODLUKA – postupak provedbe jednostavne nabave

II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017.GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017.G.

Izvješće o provedbi ZPPI-a za 2016. godinu:

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2016.GODINU

plan-nabave-2017

godisnje_izvjesce

plan-nabave-2016

izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2015-g

plan-nabave-za-2015-godinu

sluzbenik-za-informiranje

odluka-sluzbenik-za-informiranje

– Službenik za informiranje: Marica Šimanović, tel. 044/547-085, fax. 044/547-051, e-mail: trznica@trznica-sisak.hr

iii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2014-godinu

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2014-godinu

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2014-godinu

plan-nabave-za-2014-godinu

registar-ugovora-o-javnoj-nabavi-i-okvirnih-sporazuma3